Slave-Free Alliance lanseres i Norge

Slave-Free Alliance lanseres i Norge​​

Et globalt sosialt foretak har lansert sine tjenester i Norge for å støtte virksomheter med deres forpliktelser til å ivareta menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold, pålagt av den nye åpenhetsloven.

Slave-Free Alliance bringer en internasjonal merittliste for å hjelpe organisasjoner med å beskytte sin drift, forsyningskjeder og mennesker mot moderne slaveri og arbeidsutnyttelse. De tilbyr fleksible, skreddersydde og rimelige tjenester for å støtte organisasjoner av alle størrelser, i alle sektorer. Åpenhetsloven gjør at mer enn 8.800 virksomheter må ta grep.

Åpenhetsloven ble til for å løse det enorme problemet med menneskelig utnyttelse i Norge. I følge Global Slavery Index anslås mer enn 9000 mennesker å være fanget i moderne slaveri over hele landet. Utnytting er en skjult forbrytelse som ofte blir uoppdaget fordi ofre kan føle seg skamfulle eller truet, og derfor hindre dem i å søke hjelp. Tvangsarbeid er på fremmarsj i Norge og det er ikke nok fokus fra politiet til å ta tak i problemet.

Statistikk for kriminalitet og sosial velferd tyder på at det ble identifisert 357 potensielle ofre i 2020 for menneskehandel i Norge det året – men vi vet også at rapporter om menneskehandel ofte avvises for tidlig, fordi det mangler bevis.

Direktør for Slave Free Allianse, Marc Stanton, sier: «Det er ofte folk i lavt kvalifiserte og lavtlønnede roller som er sårbare for utnyttelse. Gjennom rovsmuglere og uanstendige virksomheter kan menneskerettighetsspørsmål lett krype inn i driften og forsyningskjedene til enhver uvitende virksomhet. Spesielt høyrisikonæringer som anleggsbransjen, fiske, energi, verktøy, klesproduksjon og landbruk. Tenk på rengjøringspersonell, anleggs- og lagerarbeidere, fruktplukkere og vikarer – hvordan ble de rekruttert? Vet du om de får full lønn? Er det alltid noen som snakker på deres vegne? Hvordan kan de trygt be om hjelp? Bedrifter må ha forebyggingsplaner, være flittige og klare til å iverksette tiltak hvis de møter bekymringer.»

KONTEKST – NY LOVGIVNING

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 for å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheterDen krever at større organisasjoner gjennomfører aktsomhetsvurderinger på tvers av sine operasjoner og leverandørkjeder. Målet er større åpenhet og bedre innsyn for offentligheten.

Lønnstyveri er nå eksplisitt behandlet i straffeloven, og den nye oppdateringen av arbeidsmiljøloven har som mål å sikre at utenlandske arbeidstakere ansettes på mer faste ansettelsesvilkår.

Imidlertid har mange leverandører begrenset kapasitet, og spesielt noen bransjer, som for eksempel anleggbransjen, er det nødvendig med korttidsarbeidere for ulike prosjekter og oppdrag. Disse utfordringene kan gjøre det vanskelig for organisasjoner å vite hvor de skal begynne.

Slave-Free Alliance har støttet virksomheter som faller innenfor rammen av UK Modern Slavery Act 2015, Californias Transparency in Supply Chains Act 2010, USAs Uyghur Forced Labor Prevention Act 2022 og Australias Commonwealth Modern Slavery Act 2019. Vår fagekspertise gjør oss i stand til å hjelpe virksomheter over hele Norge med å oppfylle sine juridiske og moralske forpliktelser.

Slave-Free Alliance er et internasjonalt sosialt foretak som støtter organisasjoner til å bygge sin motstandskraft mot moderne slaveri og arbeidsutnyttelse. Det er heleid av den globale veldedighetsorganisasjonen Hope for Justice. Begge organisasjonene har kontorer i Oslo og opererer over hele Norge.

Slave-Free Alliance består av et team med spesialister innenfor globale forsyningskjeder, internasjonal menneskerettighetslov, rettshåndhevelse og læring og utvikling. De tilbyr tjenester som opplæring, GAP-analyse, steds og lokasjonsvurderinger, vurderinger av retningslinjer og offentlige uttalelser, og krisehåndteringsprosesser. Dette gjør de for å beskytte ofre og virksomhetene der de kan ha blitt plassert.

Slave-Free Alliance jobber med organisasjoner i alle størrelser og kompleksiteter – fra multinasjonale selskaper, til små individuelle foretak. Det er allerede omtrent 100 medlemmer globalt, inkludert Aldi, AstraZeneca, Experian, Manchester flyplass, Liverpool flyplass, River Island og University of Manchester. Disse organisasjonene erkjenner at de må ta en langsiktig tilnærming for å bygge inn beste praksis innad i sin drift og forsyningskjeder for å skape langvarig endring.

Alt overskudd fra Slave-Free Alliance går til Hope for Justice’s veldedige aktiviteter for å hjelpe ofre og overlevende fra menneskehandel og moderne slaveri, i Norge og på tvers av fem kontinenter.

Marie Nordby, forretningsutviklingssjef for Slave-Free Alliance Norway, sier: «Med mer enn 40,3 millioner mennesker fanget i utnyttelse globalt, vil det kreve både individer og enheter for å stoppe denne forferdelige forbrytelsen. Gjennom Slave-Free Alliance jobber vi med bedrifter for å bygge deres evne til å forhindre moderne slaveri og hjelpe ofre. Nå som åpenhetsloven er i kraft, oppfordrer vi virksomheter til å vurdere sine største risikoer og fokusere på hvordan de skal håndteres. Ikke glem å sette opp et system for å dele informasjon med offentligheten – og begynn å utarbeide årsoppgaven din nå.»

Slave-Free Alliance ser frem til å se virksomheter i Norge inkludere og prioritere menneskerettighetsbeskyttelse og arbeidsforhold i sin strategi, slik at virksomhetene kan være med på å skape en langvarig positiv endring.

For mer informasjon, kontakt+47 919 23 966